Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Yoksulluğa son  Sağlık ve Kaliteli Yaşam Nitelikli eğitim Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Temiz su ve sanitasyon

 

Erişilebilir ve temiz enerji İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme Sanayi, yenilikçilik ve altyapı Eşitsizliklerin azaltılması Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Sorumlu Üretim ve Tüketim

 

İklim eylemi Sudaki yaşam Karasal yaşam  Hedefler için ortaklıklar

Sürdürülebilir Kalkınma için Pozitif Eylemler