Programın Yöntemi

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ PROGRAMININ YÖNTEMİ

 

11 – 18 yaş aralığındaki öğrenciler çevre haberciliği yaparak, çevre sorun ve konularını araştırıp inceler, bulgu ve çözüm önerilerini haber makalesi, fotoğraf ya da video yolu ile okul içinde, yerel basında ve web sayfalarında topluma ulaştırırlar.

 

Program, sürdürülebilir gelişme çerçevesinde, öğrencilerin çevre konularında bilgi ve becerilerinin geliştirmesini sağlar; iletişim becerilerini, bireysel girişimi, takım çalışmasını, kritik çözümlemeyi ve sosyal sorumluluğu öğreten bir ortam oluşturur. Çalışma yöntemi dört ana başlıkta toplanabilir:

ARAŞTIR: Yerel bir çevre sorun ya da konuyu belirleyiniz, konu ile ilgili bilgi toplayıp ilgili tarafların farklı olabilecek görüşlerine yer veriniz. Konunun tarihsel, ekonomik ve sosyal yönlerini ele alınız ve yerel sorun ile küresel boyutu arasında ilişki kurunuz.

 

ÇÖZÜM ÖNER: Sorun ya da konu hakkında olumlu ve olumsuz görüşleri toplayarak değerlendiriniz ve  bir çözüm önerisini gerekçelendirerek geliştiriniz.

 

HABER YAP: Hedeflediğiniz toplumu belirleyiniz ve onlara ulaşmak için en iyi yolu seçiniz; örneğin, neyi okurlar/izlerler/dinlerler? Değişim ya da çözüm önerirken daima olumlu yaklaşınız.

Makalenizi yazarken, gazetecilik yaklaşımı ile Nerede, Nasıl, Neden, Niçin, Kim sorularının yanıtlarını göz önüne alınız. Fotoğraf, ya da konunun, mümkünse çözüm önerisini içeren belgesel bir videosunu hazırlayabilirsiniz. Videonuz röportaj içerebilir.

Haber hazırlama ile ilgili eğitici videoları öğrencilere izletilebilir. Bu videolar çalışmaların hazırlanmadan önce öğrencilere makale hazırlamavideo çekimi ve fotoğraf çekimi hakkında teknik bilgi vermektedir.

YAYINLAMA: Okul gazetesi, yerel gazete ve radyo - TV aracılığı ile çalışmalarınızı yerel topluma duyurunuz; bu amaçla sosyal medyayı da kullanabilirsiniz.

Yerel gazete, ulusal gazetelerin bölge ekleri, Çevrenin Genç sözcüleri timinin kuracağı blog, sosyal medya hesapları da çalışmanın yayınlanma ve duyurulma aşamasında kullanılabilir.

 

Aşağıdaki adreslerde Çevrenin Genç Sözcüleri Programı hakkında haberleri, daha önce yapılmış çalışmaları, duyuruları ve bilgileri bulabilirsiniz...

Türkiye Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/CevreninGencSozculeri/

Türkiye YouTube Sayfası: https://www.youtube.com/Çevrenin Genç Sözcüleri Türkiye

Türkiye İnstagram Sayfası: https://www.instagram.com/yre.turkiye/ 

Türkiye Linktr.ee Sayfası: https://linktr.ee/cevreningencsozculeri

ULUSLARARASI İNTERNET SİTESİ: https://www.yre.global/ 

ULUSLARARASI FLICKR: https://www.flickr.com/photos/feeinternational/

ULUSLARARASI FACEBOOK:https://www.facebook.com/Young-Reporters-for-the-Environment 

ULUSLARARASI YOUTUBE SAYFASI: https://www.youtube.com/user/YREInternational

ULUSLARARASI TWITTER: https://twitter.com/YREInt