ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÖĞRENCİLERİMİZ GENÇLİK ÇEVRE EĞİTİM KONGRESİ, YEEC PRAG'TA

Youth Environmental Education Congress (YEEC), gençlerin toplumu ilgilendiren eğitim, çevre, iklim ve sürdürülebilirlik konularına etkin katılımını sağlamayı hedefleyen bir kongredir. 13-17 Mart 2022 tarihlerinde ilk kez Prag’ta düzenlenen YEEC, Avrupa'nın çoğu ülkelerinden gençleri beş gün süren programlarda çalışmak üzere bir araya getirdi. Ülkemizden başarılı 12 öğrencimizin de yer aldığı 22 ülkeden 120 öğrenci, Avrupa Birliği Erasmus + programının desteklediği Gençlik Çevre Eğitim Kongresi'nde çalışmalarını sundu, fikirlerini çevre eğitimine katkıda bulunmak üzere paylaştı. Çekya Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor ve Kültür bakanlığı ile Avrupa Komisyonu temsilcileri gençlere yönelik sunumlar yaptılar. Bir rehber eğitimcinin yönetiminde tüm öğrenciler gruplara ayrılarak iklim değişikliğine yönelik beklentilerini verecekleri mesajları çeşitli yöntemlerle hazırladılar. Bu hazırlıkları görsel sanatlar, karikatür, video, tiyatro oyunu, şiir ve söylem şekline dönüştürerek aynı tarihlerde düzenlen WEEC, Dünya Çevre Eğitim Kongresi'nin bir oturumunda kongreye katılan akademisyenlere sundular.