Çevrenin Genç Sözcüleri Programı Ulusal Koordinatörler Toplantısı

ÇGS Programı ulusal koordinatörler yıllık toplantısı, vakfımızdan Prof Dr Çelik Tarımcı ve 42 ülke temsilcisinin katılımı ile  internet üzerinden 1-3 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Toplantı, FEE yönetiminin, programın bir önceki yıla ait faaliyetleri sunması ve geliştirilen 2020-2030 GAİA hedefleri ve yaklaşımlarının tanıtımıyla başladı. İklim Eylemini Güçlendirme, Küresel Biyo çeşitliliğini Koruma ve Çevre Kirliliğini Azaltma konulu GAİA hedeflerine ulaşmak için ÇGS programının nasıl katkıda bulunabileceği ele alındı. Ayrıca Unesco programları ile FEE programları arasında olan işbirliği vurgulandı. Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP’den Nick Nuttall’ın, gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlar arasında “İklim Değişimi Adaleti”nin sağlanmasını konu edinen konuşması ilgi ile izlendi.

Toplantının bir oturumu ÇGS programının uygulanma sürecinin izlenip öngörülen hedeflere ulaşılma oranının ölçülmesi ve değerlendirilmesine ayrıldı. Her ülkede oluşan koşullara göre geliştirilerek değerlendirmelerde kullanılabilecek verilerin toplanması için hazırlık yapılması kararlaştırıldı. FEE’de veri analizi üzerine çalışan bir uzman, Wrigley ve Mars şirketlerince desteklenen  “Atıkların Azaltılma Kampanyası” na ait katılımcı ülkeler için hazırladığı değerlendirme çalışmalarından örnekler verdi.

FEE Akademi yöneticisi Reeza Hanselmann, eğitimcilere ve öğrencilere yönelik çevrimiçi bir eğitim ortamı olan FEE Akademisi’ni tanıttı. Akademi’deki dersler yetişkinler için tasarlanmış olsa da özellikle çevre gazeteciliği dersleri öğrenciler için hazırlanmıştır. Derslere katılanlara ayrıca katılım belgesi de verilmektedir. Akademi’ye www.feeakademy.global adresinden erişilebilir.